Žalm 5

1Pro předního zpěváka, na flétny. Žalm Davidův.
2Vyslyš má slova, Hospodine,
všimni si mého úpění!
3Vnímej mé volání, můj Králi a Bože –
k tobě se modlím!
4Ráno, Hospodine, kéž můj hlas uslyšíš,
ráno ti s nadějí své prosby předložím.
5Ty přece, Bože, nemáš rád podlost,
nikdo zlý u tebe nesmí být.
6Před tvýma očima neobstojí zpupní,
v nenávisti máš všechny zlosyny.
7Vniveč obracíš všechny lháře –
vrahy a podvodníky si Hospodin oškliví!
8Já ale díky tvé veliké lásce
do tvého domu vejít smím,
abych se klaněl v posvátné úctě
před tebou ve tvém svatém chrámě.
9Kvůli mým nepřátelům, Hospodine,
ve své spravedlnosti mě veď,
svou cestu přede mnou prosím urovnej!
10Vždyť v jejich ústech není upřímnosti,
jejich nitro je plné záhuby,
zející hrob je hrdlo jejich,
nástroje klamu jejich jazyky.
11Odsuď je, Bože,
na svoje plány ať doplatí!
Zavrhni je, že mají tolik vin –
vždyť proti tobě povstali!
12Doufající v tebe však budou šťastní,
ti všichni budou jásat navěky.
Ty, kdo milují tvé jméno, prosím přikryj,
ať se před tebou mohou veselit!
13Ty přece, Hospodine, žehnáš spravedlivému,
svou přízní jej obklopuješ jako pancířem.

Příspěvek byl publikován v rubrice První kniha, Žalmy a jeho autorem je Veronika. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

1 komentář u „Žalm 5

  1. I když jsme roztržití a zatížení denními starostmi a trápeními, Bůh tu vždy je, aby nás vyslechl…

Napsat komentář: Veronika Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.