Žalm 7

1Píseň nářků, kterou David zpíval Hospodinu kvůli slovům Kúše z pokolení Benjamín.
2Hospodine, Bože můj, na tebe spoléhám,
zachraň mě, všech pronásledovatelů zbav!
3Jinak mě jako lev rozervou na kusy,
rozsápají mě, nebude mi pomoci!
4Hospodine, Bože můj, jestliže jsem se provinil,
jestli mi na rukách lpí bezpráví,
5jestli jsem příteli oplatil něčím zlým
(i svého nepřítele jsem však ušetřil!),
6pak ať mě honí a chytí protivník,
ať pošlape můj život na zemi,
mou čest ať v prachu vyválí! séla
7Povstaň, Hospodine, v hněvu svém,
postav se zuřivosti mých nepřátel,
probuď se, Bože, nastol pořádek!
8Shromáždění národů ať tě obklopí,
znovu usedni na trůn nad nimi –
9Hospodin bude soudit národy!
Obhaj mě, Hospodine, vždyť jsem nevinný,
jsem bez úhony, můj Nejvyšší!
10Ukonči podlost ničemných,
spravedlivého však posilni,
spravedlivý Bože,
ty zkoumáš srdce i svědomí!
11Nejvyšší Bůh je můj štít –
on je zachráncem upřímných!
12Bůh je spravedlivý soudce,
Bůh plane hněvem každý den.
13Pokud se člověk neobrátí,
meč svůj naostří,
napne svůj luk a zamíří,
14smrtelné zbraně na něj připraví,
ohnivé šípy zhotoví.
15Na toho, jenž plodí proradnost,
jenž těhotný trápením zrodí lež!
16Ten jámu kopal, až ji vyhloubil,
spadl do pasti, kterou nastražil.
17Jeho proradnost se k němu navrátí,
na hlavu padne mu jeho násilí!
18Hospodina budu za jeho spravedlnost chválit,
Hospodinovu jménu zahraji – on je Nejvyšší!

Příspěvek byl publikován v rubrice První kniha, Žalmy a jeho autorem je Veronika. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

1 komentář u „Žalm 7

  1. Nacházím v Davidovi příklad přiznání vlastních vin, jak nás Ježíš učil v modlitbě: a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.