Žalm 14

1Pro předního zpěváka. Žalm Davidův.
Blázen myslí, že Bůh není!
Zkažení jsou, ohavnost páchají,
není, kdo dobro konal by!
2Hospodin z nebe hledí na lidi:
Nechce někdo porozumět, Bůh nikomu nechybí?
3Všichni zabloudili z cesty, úplně se zkazili,
není, kdo by konal dobro, není ani jediný!
4Copak nic nevědí všichni ti zločinci?
Jako by jedli chléb, můj lid hltají –
proč by k Hospodinu volali?!
5Jednou je ale přepadne zděšení –
Bůh je s pokolením poctivých!
6Vy pohrdáte úmysly ubohých?
Jejich útočištěm je Hospodin!
7Kéž Izraeli vzejde ze Sionu spása,
kéž Hospodin svůj lid obnoví!
Jákob pak bude radostně jásat,
Izrael se bude veselit!

Příspěvek byl publikován v rubrice První kniha, Žalmy a jeho autorem je Veronika. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

1 komentář u „Žalm 14

  1. Mnoho nevidíme očima, ale srdcem… I když Boha nevidíme, zkušenosti nám říkají, že je stále s námi.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.