Žalm 17

1Modlitba Davidova.
Slyš, Hospodine, mou spravedlivou při,
mému volání popřej sluch,
vyslechni moji modlitbu –
vychází ze rtů bezelstných.
2Od tebe samého ať vyjde můj soud,
tvé oči na právo ať dohlédnou!
3Zkoumals mé srdce, v noci s’ mě prověřil,
tříbils mě a nenalezl nic.
Myšlením ani ústy jsem nehřešil,
4tak jak to lidé běžně dělají.
Pro slovo, jež vyšlo ze tvých rtů,
varoval jsem se cest zločinců.
5Mé kroky se držely tvých šlépějí,
mé nohy neklesly.
6K tobě volám, Bože, ty mi odpovíš,
své ucho nakloň mi, má slova slyš!
7Svou lásku, Zachránce, prokaž svou pravicí
těm, kdo před útočníky k tobě prchají!
8Jak zřítelnici oka mě opatruj,
ve stínu tvých křídel kéž úkryt naleznu
9před ničemy, kteří mě chtějí napadnout,
před smrtelnými nepřáteli všude okolo!
10Svým vlastním tukem zarostli,
svými ústy zpupně mluvili.
11Vystopovali mě, už mě obkličují,
očima pátrají, jak by mě srazili.
12Jsou jako lev, jenž po kořisti lační,
jak dravý lev, jenž číhá ve skrýši.
13Povstaň, Hospodine! Postav se mu tváří!
Sraz ho na kolena – mečem svým
zachraň mi život před ničemy!
14Před lidmi, Hospodine, svou rukou ochraň mě,
před lidmi, jejichž odplatou je život na světě.
Ať se jim naplní břicha tím, cos jim nashromáždil,
ať jejich děti mají víc, než sní,
na jejich maličké ať zbude v hojnosti!
15Já se však po právu budu kochat tvou tváří,
nasycen budu tvou podobou, až se probudím.

Příspěvek byl publikován v rubrice První kniha, Žalmy a jeho autorem je Veronika. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

1 komentář u „Žalm 17

  1. Uléhat a vstávat s Hospodinem. Je to úžasný pocit, když se mi daří potlačit všechny starosti kolem, ne že bych je zapomněla, ale že naleznu klid pro spánek.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.