Žalm 21

 1Pro předního zpěváka. Žalm Davidův.
2Ve tvé síle, Hospodine, raduje se král –
jak jen se veselí dík tvému spasení!
3Touhu jeho srdce jsi mu daroval,
prosbu jeho rtů neodmítl jsi! séla
4S hojným požehnáním vstříc mu jdeš,
korunou z ryzího zlata korunuješ jej.
5Dal jsi mu život, o nějž tě prosil,
na věčné časy prodloužils jeho dny!
6Veliká je jeho sláva dík tvému spasení,
věhlas a nádheru ty mu udílíš.
7Stále a stále mu dáváš požehnání,
ve své přítomnosti ho těšíš radostí.
8Na Hospodina jistě spoléhá se král –
dík lásce Nejvyššího nezakolísá!
9Na tvé nepřátele tvá ruka dosáhne,
všechny tvé protivníky najde tvá pravice!
10Až přijdeš, spálíš je v rozpálené peci –
ve svém hněvu je zničí Hospodin,
jeho oheň je pohltí!
11Jejich plemeno ty ze země shladíš,
jejich potomstvo z lidí vymizí!
12Ano, chystali na tebe špatnost,
úklady vymýšleli, ale nic nezmohou!
13Ano, ty je obrátíš nazpět,
až na ně namíříš svou tětivou.
14Povstaň, Hospodine, ve své moci,
zpívat a hrát chcem o tvém hrdinství!

Příspěvek byl publikován v rubrice První kniha, Žalmy a jeho autorem je Veronika. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.