Žalm 26

1Žalm Davidův.
Suď mě, Hospodine, vždyť žiji poctivě,
v Hospodina doufám, nedám se odradit.
2Zkoumej mě, Hospodine, zkoušej mě,
prověř mé srdce i mé svědomí!
3Tvou lásku stále před sebou vidím,
tvá věrnost mě všude provází.
4Nesedám mezi podvodníky
a nestýkám se s pokrytci,
5spolek bídáků chovám v nenávisti,
mezi darebáky nesedím.
6Ruce si umývám v nevinnosti,
ke tvému oltáři, Hospodine, přicházím,
7abych ti hlasitě vzdával díky,
abych vyprávěl o všech tvých zázracích.
8Miluji, Hospodine, dům, kde přebýváš,
místo, kde zůstává sláva tvá!
9Mezi hříšníky mou duši nezahrň,
s vrahy můj život nespojuj!
10Ruce mají plné zvrhlosti,
v pravici mají samé úplatky!
11Já ale chci žít poctivě,
smiluj se nade mnou, vykup mě!
12Nohama stojím na rovné zemi,
ve velikém shromáždění Hospodina velebím.

Příspěvek byl publikován v rubrice První kniha, Žalmy a jeho autorem je Veronika. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.