Žalm 30

1Žalm Davidův. Píseň k posvěcení chrámu.
2Vyvyšovat tě budu, Hospodine, tys mě pozdvihl,
nenechal jsi mé nepřátele jásat nade mnou!
3Hospodine, Bože můj,
k tobě jsem volal a tys mě uzdravil.
4Hospodine, duši mou jsi z hrobu vyvedl,
oživil jsi mě, abych do jámy nepadl!
5Zpívejte Hospodinu, jeho věrní,
chvalte památku jeho svatosti!
6Jeho hněv trvá jen pouhou chvíli,
jeho přízeň však celý život provází.
Večerní pláč zůstává přes noc,
ráno jej ale střídá jásání!
7Když se mi dařilo, říkával jsem si:
„Mně se nikdy nic nestane!“
8Ve své přízni, Hospodine,
jsi mě jak horu pevně postavil,
když jsi pak ale svou tvář skryl,
byl jsem vyděšen!
9K tobě, Hospodine, volám,
tebe, Pane můj, prosím o milost.
10Čemu prospěje prolití mé krve?
K čemu to bude, když padnu do jámy?
Bude snad prach tebe oslavovat?
Bude snad vyprávět o tvé věrnosti?
11Slyš, Hospodine, smiluj se nade mnou,
prosím, Hospodine, buď můj pomocník!
12Ty jsi obrátil můj nářek v tanec,
svlékls mi pytlovinu, oděls mě radostí!
13Proto ti ze srdce zpívám bez ustání,
Hospodine, Bože můj, chválím tě navěky!

Příspěvek byl publikován v rubrice První kniha, Žalmy a jeho autorem je Veronika. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.