Žalm 41

1Pro předního zpěváka. Žalm Davidův.
2Blaze tomu, kdo myslí na ubohé,
ve zlý den mu Hospodin pomůže!
3Hospodin ho uchrání, naživu udrží jej,
šťastným na zemi ho učiní,
nevydá ho zvůli nepřátel.
4Hospodin jej posílí na lůžku nemocných –
z jeho nemoci jej zcela uzdravíš!
5Řekl jsem: „Hospodine, smiluj se nade mnou,
zhřešil jsem proti tobě, uzdrav duši mou!“
6Mí nepřátelé o mně mluví ve zlosti:
„Umře už brzo? Už jeho jméno vymizí?“
7Kdykoli mě navštíví, mluví lži,
podlost si v srdci hromadí, jdou ven a klevetí.
8Všichni mí nepřátelé si o mně šeptají,
přičítají mi pouze neštěstí:
9„Zachvátila ho hrozná věc,
ze svého lůžka nevstane!“
10Dokonce i můj přítel, jemuž jsem důvěřoval,
ten, který se mnou jídal chléb,
pozvedl patu proti mně.
11Ty se však, Hospodine, smiluj nade mnou,
dej, abych vstal a dal jim odplatu!
12Takto poznávám, že máš mě rád,
když můj protivník nade mnou nejásá.
13Ty mě podpíráš, neboť jsem nevinný,
do své přítomnosti mě stavíš navěky.
14Ať je požehnán Hospodin, Bůh izraelský,
od věků až navěky!
Amen! Amen!

Příspěvek byl publikován v rubrice První kniha, Žalmy a jeho autorem je Veronika. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

1 komentář u „Žalm 41

  1. I když se cítím velmi sama, nejsem tak nikdy. Samota je ale jedna ze zbraní, které nás mohou od Boha odvádět – proto se mi tento žalm líbí, jako volání k Bohu, ať je v mé samotě se mnou…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.