Žalm 45

1Pro předního zpěváka, na nápěv „Lilie“. Poučný žalm synů Korachových. Píseň o lásce.
2Půvabná píseň mi ze srdce plyne,
králi předkládám verše své
jazykem hbitým jak pero písaře:
3Ze všech lidí jsi nejkrásnější,
milostí kanou tvoje rty –
sám Bůh ti žehná navěky!
4Připevni, hrdino, k boku meč,
ukaž se v lesku a slávě své,
5v té slávě vítězně vyjeď do boje
za pravdy a pokory spravedlivou věc –
tvá pravice zmůže věci úžasné!
6Tvé šípy, králi, ostré jsou,
národy skolí před tebou,
srdce tvých soků zasáhnou!
7Tvůj trůn, Bože, trvá na věčné věky,
žezlo spravedlnosti je žezlo vlády tvé.
8Miluješ spravedlnost a zlo nenávidíš;
to proto tě Bůh, tvůj Bůh, pomazal
olejem radosti nad společníky tvé!
9Myrhou, aloí a kasií voní roucha tvá,
z paláců slonoviny se těšíš harfami.
10Dcery králů jsou mezi tvými skvosty,
po pravici ti stojí manželka
ofirským zlatem oděná.
11Poslyš, dcero, hleď a poslouchej:
Na svůj lid i na dům otce zapomeň,
12vždyť po tvé kráse touží král –
před ním se skloň, on je tvůj pán.
13I město Týr ti přinese dary,
velmoži národů se před tebou pokoří!
14Královská dcera ve vší slávě čeká v pokoji,
svůj šat má zlatem protkaný.
15V barevném rouchu ji vedou ke králi,
za ní jdou panny, družičky – k tobě přichází!
16Radostný jásot je provází,
do králova paláce vstupují.
17Místo svých otců budeš mít děti;
učiníš je knížaty po celé zemi!
18Tvé jméno chci připomínat po všechna pokolení,
ať tě na věky věků chválí národy!

Příspěvek byl publikován v rubrice Druhá kniha, Žalmy a jeho autorem je Veronika. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.