Žalm 48

1Zpívaný žalm synů Korachových.
2Veliký je Hospodin, vší chvály hodný,
ve městě našeho Boha,
na hoře své svatosti.
3Vrcholem krásy, potěchou vší země
je hora Sion, město mocného Krále,
na svazích severních.
4Bůh sám je v jeho palácích,
ukázal, že je jim pevností!
5Králové totiž, když se spolčili,
společně k městu přitáhli.
6Když na ně pohlédli, zůstali ohromeni,
vyděsili se, náhle utekli.
7Zděšením byli tenkrát přemoženi,
jako rodička se chvěli bolestí
8tak jako lodě na širém moři
zmítané větrem východním.
9O čem jsme slýchali, to jsme uviděli
ve městě Hospodina zástupů,
ve městě našeho Boha –
kéž je Bůh upevní až navěky! séla
10Rozjímáme, Bože, o tvé lásce
uprostřed tvojí svatyně.
11Jako tvé jméno, Bože, tak i tvá chvála
do všech končin země dosahá.
Pravice tvá je plná spravedlnosti –
12hora Sion ať se veselí!
Jen ať jásají judské dcery
nad soudy Božími!
13Prochoďte Sion, kolem jej obejděte,
jeho věže zkuste spočítat,
14jeho hradby ze srdce obdivujte,
na jeho paláce upřete zrak.
Abyste o tom vyprávět mohli
pokolení, jež přijde za vámi:
15Tento Bůh je náš Bůh na věky věků,
on bude naším vůdcem, dokud jsme naživu!

Příspěvek byl publikován v rubrice Druhá kniha, Žalmy a jeho autorem je Veronika. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.