Žalm 55

1Pro předního zpěváka, na strunné nástroje. Poučný žalm Davidův.
2Naslouchej, Bože, mé modlitbě,
před mojí prosbou se neskrývej,
3popřej mi sluchu a odpověz!
Zmítám se v nářku a sténání,
4před křikem nepřítele,
před hrozbou ničemy.
Svojí hanebností mě chtějí zavalit,
chovají ke mně krutou nenávist!
5Srdce se ve mně chvěje bolestí,
obavy ze smrti mě oblehly.
6Hrůza a děs mě svírají
a přemožen jsem úzkostí.
7Přál bych si mít křídla holubí –
odlétl bych a našel klid!
8Uchýlil bych se někam do dáli,
v pustině bych se usadil. séla
9Pospíšil bych si do bezpečí
před touto smrští a vichřicí.
10Pohlť je, Pane, jazyk jim spleť,
ve městě vládne krutost a rozbroje!
11Ve dne i v noci krouží po jeho zdech,
špatnost a trápení bydlí v něm.
12Střed města patří záhubě,
ulice neopouští křivda a lest!
13Kdyby protivník mě urážel,
to bych snes,
kdyby mě napadl nepřítel,
skryl bych se.
14Ale ty – člověk blízký mně,
můj přítel a můj spřízněnec!
15Radili jsme se spolu důvěrně,
do Božího domu chodili v zástupech!
16Kéž by je smrt náhle přepadla,
aby se zaživa zřítili do pekla –
domy i srdce mají plné zla!
17Já ale k Bohu zavolám,
Hospodin bude má záchrana.
18Večer i ráno, také v poledne
úpím a sténám – vyslyš mě!
19Bůh mě vykoupí z tohoto boje,
pokoj mé duši dopřeje,
i když jich tolik je proti mně!
20Bůh mě vyslyší a pokoří je,
ten, který od věků kraluje! séla
Bůh, jenž se nikdy nemění,
pokoří ty, kdo se ho nebojí!
21Na svoje druhy můj přítel zaútočil,
svoji úmluvu porušil.
22V ústech měl slova nad máslo lahodnější,
v srdci však válku nosil si.
Jak jemný olej hladily jeho řeči,
vskutku však byly dýkami!
23Své břímě uval na Hospodina,
on se o tebe postará;
on přece nikdy nenechá
poctivé padnout do bláta.
24Zákeřné vrahy však ty, Bože, srazíš
do jámy nejhlubší.
Půlky života se takoví nedočkají –
já ale v tebe skládám naději!

Příspěvek byl publikován v rubrice Druhá kniha, Žalmy a jeho autorem je Veronika. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.