Žalm 60

1Pro předního zpěváka, na nápěv „Lilie svědectví“. Zlatý žalm Davidův, pro poučení. 2Když bojoval proti Aramejcům z Mezopotámie a z Cóby a Joáb se vrátil do Solného údolí, kde porazil dvanáct tisíc Edomců.
3Zavrhl jsi nás v návalu prchlivosti,
teď ale, Bože, vrať se k nám.
4Zemí jsi třásl, na kusy tříštil,
její pukliny uzdrav, už se rozpadá!
5Vlastní lid nechal jsi okusit hrůzy,
vínem závrati jsi nás napájel.
6Svým ctitelům teď ale korouhev dal jsi,
aby ji rozvinuli v pravdě tvé. séla
7Aby tví milovaní byli zachráněni,
pomoz svou pravicí, vyslyš mě!
8Bůh promluvil ve své svatosti:
„Vítězně Šechem rozdělím,
údolí Sukot si rozměřím.
9Můj je Gileád, můj je Manases,
Efraim je má helma, Juda žezlo mé,
10Moáb za umyvadlo slouží mi,
na Edom sandál odhodím,
nad Filištíny vítězně zakřičím!“
11Kdo mě doprovodí do hrazeného města?
Kdo mě do Edomu povede?
12Kdo jiný než ty, Bože, jenž zavrhls nás,
ty, který s našimi šiky netáhneš?
13Pomoz nám prosím proti nepříteli,
záchrana v člověku je přece nicotná.
14S Bohem však jistě udatně zvítězíme –
ty, kdo nás nenávidí, rozdupá!

Příspěvek byl publikován v rubrice Druhá kniha, Žalmy a jeho autorem je Veronika. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.