Žalm 66

1Zpívaný žalm pro předního zpěváka.

I.

Ať volá radostně k Bohu celý svět,
2o jeho slavném jménu zpívejte,
jeho chválu slavně hlásejte!
3Řekněte Bohu: Jak ohromné jsou skutky tvé!
Tváří v tvář tvé mohutné síle
tvoji nepřátelé krčí se.
4Celý svět se ti bude klanět,
zpívat ti bude,
zpívat o jménu tvém! séla
5Pojďte, na Boží skutky hleďte,
jak ohromný je v tom,
jak k lidem chová se!
6V pevninu kdysi obrátil moře
a pěšky přešli přes řeku –
pojďte, radujme se v něm!
7Navěky vládne ve své síle,
jeho oči bdí nad národy –
neprosadí se vzbouřenci! séla
8Našemu Bohu, národy, dobrořečte,
hlas jeho chvály nechte znít.
9Vždyť naši duši zachoval při životě,
našim nohám nedal klopýtnout!
10Ano, prověřil jsi nás, Bože,
tříbil jsi nás jak stříbro nejčistší.
11Zavedl jsi nás do lovcovy sítě,
na naše bedra jsi vložil trápení.
12Člověku nastavil jsi naše hlavy,
ohněm i vodou prošli jsme,
než jsi nás vyvedl ke svobodě.

II.

13Do tvého domu vejdu s oběťmi zápalnými,
sliby, jež dal jsem, splním ti,
14sliby, jež pronesl jsem svými rty,
sliby mých úst uprostřed soužení.
15Zápaly přinesu ti ze zvířat vykrmených,
berany pro tebe v dým proměním,
býky i kozly ti jako oběť připravím! séla
16Pojďte a slyšte, ctitelé Boží,
budu vám vyprávět, co pro mě udělal.
17Volal jsem k němu z plna hrdla
a chválil ho svým jazykem.
18Hanebnost kdybych si v srdci choval,
můj Pán by mě jistě neslyšel.
19Bůh mě však vyslyšel
a popřál sluch mé modlitbě!
20Bůh ať je požehnán –
mou prosbu neodmítl,
svou lásku mi neodňal!

Příspěvek byl publikován v rubrice Druhá kniha, Žalmy a jeho autorem je Veronika. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.