Žalm 85

1Pro předního zpěváka. Žalm synů Korachových.
2Své zemi jsi, Hospodine, přízeň projevil,
Jákoba přivedl jsi zpátky z vyhnanství.
3Viny jsi zbavil svůj vlastní lid,
všechny hříchy jsi mu odpustil. séla
4Všechen svůj hněv jsi odvrátil,
plamen svého hněvu jsi uhasil.
5Bože naší spásy, vrať se k nám,
přestaň nevražit proti nám!
6To budeš navěky rozhněván?
Rozlícen zůstaneš napořád?
7Nechceš nám znovu život darovat,
aby se tvůj lid z tebe radoval?
8Projev nám, Hospodine, lásku svou,
obdaruj nás svou záchranou!
9Poslechnu, co říká Bůh, Hospodin
(on slibuje pokoj svému lidu, věrným svým):
„Jen ať se nevracejí k svému bláznovství!“
10Jeho spása je blízko těm, kdo jej ctí,
v naší zemi se sláva zabydlí!
11Láska a pravda se spolu setkají,
spravedlnost a pokoj se políbí.
12Pravda ze země vyraší,
spravedlnost k nám z nebe zamíří!
13Hospodin sám nás štěstím obdaří
a naše země hojně urodí.
14Spravedlnost před ním poběží,
připraví cestu jeho šlépějím!

Příspěvek byl publikován v rubrice Třetí kniha, Žalmy a jeho autorem je Veronika. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.