Žalm 90

1Modlitba Božího muže Mojžíše.
Po všechny věky jsi, Pane, byl
vždy naším domovem.
2Dřív než se hory zrodily,
dřív než jsi zplodil zem a svět,
od věků navěky Bůh jsi ty!
3Obracíš člověka zpátky v prach,
pravíš: „Vraťte se, smrtelníci, zpět!“
4Před tebou přece tisíc let
uplyne jako včerejšek,
jak noční hodina!
5Spláchneš je – jsou pouhý sen,
tráva, jež zítra pomine:
6ráno roste a rozkvétá,
večer skosena usychá!
7Pro tvé rozlícení hyneme,
tvé zuřivosti se děsíme.
8Naše viny totiž kladeš před sebe,
naše tajnosti na světlo tváře své.
9Naše dny míjejí v hněvu tvém,
svá léta končíme s povzdechem.
10Celý náš život trvá sedmdesát let
anebo osmdesát, jsme-li při síle.
Většina z nich jsou dřina a potíže,
náhle je konec – a pryč letíme!
11Sílu tvého hněvu kdo ale zná,
před tvou zuřivostí kdo bázeň má?
12Nauč nás počítat naše dny,
abychom v srdci zmoudřeli!
13Navrať se, Hospodine – jak dlouho ještě?
Nad svými služebníky smiluj se!
14Hned za svítání svou láskou nasyť nás,
štěstím ať zpíváme do konce života!
15Naše radost ať trvá jak dřívější soužení,
jako ta léta, kdy jsme žili v neštěstí.
16Tvým služebníkům ať je zjevné dílo tvé,
jejich děti ať se kochají v tvé nádheře!
17Vlídnost našeho Pána Boha ať s námi zůstává,
dílo našich rukou ať mezi námi rozkvétá,
dílo našich rukou ať rozkvétá!

Příspěvek byl publikován v rubrice Čtvrtá kniha, Žalmy a jeho autorem je Veronika. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

1 komentář u „Žalm 90

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.