Žalm 92

1Zpívaný žalm pro sobotní den.
2Krásné je Hospodina velebit,
tvé jméno opěvovat, Nejvyšší!
3Vyprávět o tvé lásce za svítání,
o tvé věrnosti zpívat za nocí
4při loutně s deseti strunami,
za doprovodu citery.
5Svými skutky jsi mě, Pane, obšťastnil,
proto chci zpívat o díle rukou tvých.
6Jak veliké jsou, Hospodine, skutky tvé,
jak jsou tvé záměry velmi hluboké!
7Tupý člověk o tom neví nic,
omezenec vůbec netuší,
8že jako tráva rostou ničemní
a všichni zločinci že vzkvétají,
aby vyhlazeni byli navždycky.
9Ty však, Hospodine, jsi vyvýšen navěky!
10Jistěže, Hospodine, nepřátelé tví,
jistěže nepřátelé tví budou zničeni:
rozprášeni budou všichni zločinci!
11Můj roh však pozvedneš jako roh buvolí,
čerstvým olejem mě pokropíš.
12Uvidím pád těch, kdo mě špehují,
o zkáze bídáků, kteří mě napadají, uslyším!
13Spravedlivý ale jak palma pokvete,
jak cedr v Libanonu poroste.
14V Hospodinově domě kdo jsou vsazeni,
v nádvořích našeho Boha vzkvétají.
15Ovoce ponesou ještě ve stáří,
čerství zůstanou a plní sil.
16Zvěstovat budou Hospodinovu poctivost –
on je má Skála, je každé křivdy prost!

Příspěvek byl publikován v rubrice Čtvrtá kniha, Žalmy a jeho autorem je Veronika. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

1 komentář u „Žalm 92

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.