Žalm 94

1Bože pomsty, Hospodine,
Bože pomsty, zaskvěj se.
2Soudce vší země, povstaň již,
dej pyšným, co si zaslouží!
3Jak dlouho, Hospodine, ničemní,
jak dlouho ničemní budou vítězit?
4Chrlí jen pýchu, kdykoli promluví,
všichni ti zločinci se honosí.
5Tvůj lid, Hospodine, deptají,
utlačují tvé dědictví.
6Mordují vdovy a příchozí,
vraždí sirotky!
7Říkají: „Hospodin to přece nevidí,
Bůh Jákobův se to nedozví!“
8Pochopte to, vy tupci největší,
kdy rozum dostanete, hlupáci?
9Ten, který stvořil ucho – copak neslyší?
Ten, kdo zformoval oko – copak nevidí?
10Ten, který trestá národy – copak nesoudí?
Učiteli lidstva snad chybí vědění?
11Hospodin zná lidské úmysly –
neznamenají vůbec nic!
12Blaze člověku, jehož, Hospodine, káráš,
člověku, jehož učíš ze svého Zákona.
13Dáváš mu odpočinout od zlých dnů,
než bude vykopána jáma ničemům.
14Hospodin přece nenechá svůj lid,
nikdy neopustí své dědictví!
15Ke spravedlivým se právo navrátí,
všichni poctiví dojdou odplaty.
16Kdo se mě zastane proti bídákům?
Kdo se mnou postaví se proti zlosynům?
17Kdyby mi býval nepomohl Hospodin,
zakrátko bydlel bych v říši mlčení!
18Už jsem si řekl: „Má noha poklesá,“
tvá láska, Hospodine, mě ale držela!
19Když nitro měl jsem plné úzkostí,
tvé utěšení mi bylo rozkoší!
20Spojí se s tebou vládci zločinní?
Ti, kteří proti právu plodí trápení?
21Takoví spravedlivého berou útokem,
na smrt odsuzují nevinné!
22Hospodin je však mou pevností,
můj Bůh je skalou, v níž se ukryji.
23On jejich zvrácenost na ně obrátí,
jejich vlastní špatností je vyhladí,
Hospodin, náš Bůh, je vyhladí!

Příspěvek byl publikován v rubrice Čtvrtá kniha, Žalmy a jeho autorem je Veronika. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

1 komentář u „Žalm 94

  1. Verš 22. začínám vnímat jako hlavním mottem žalmů, jako důležité sdělení, které se velmi často opakuje.

Napsat komentář: Veronika Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.