Žalm 96

1Zpívejte Hospodinu novou píseň,
zpívej Hospodinu, celá zem!
2Zpívejte Hospodinu, jeho jméno chvalte,
jeho spásu zvěstujte den co den.
3O jeho slávě národům vyprávějte,
o jeho divech řekněte lidem všem!
4Veliký je Hospodin, vší chvály hodný,
nad všechny bohy ohromný.
5Bohové národů jsou samé modly,
Hospodin ale stvořil nebesa.
6Sláva a nádhera je v jeho přítomnosti,
v jeho svatyni je síla a nádhera.
7Vzdejte Hospodinu, lidské plémě,
vzdejte Hospodinu slávu a moc!
8Vzdejte Hospodinu slávu, jež náleží mu,
do jeho nádvoří s dary předstupte.
9Klaňte se Hospodinu v jeho svaté kráse,
před ním se rozechvěj, celá zem!
10Národům řekněte: „Hospodin kraluje!“
Pevně je postaven svět, nic jím neotřese;
on bude soudit lidi poctivě!
11Jásejte, nebesa, země ať raduje se,
moře ať burácí se vším, co je v něm!
12Celý světa kraj ať se veselí,
ať zvučí všechno lesní stromoví
13před Hospodinem, který přichází:
„Přichází, aby soudil zem!
On bude spravedlivě soudit svět,
národy bude soudit v pravdě své!“

Příspěvek byl publikován v rubrice Čtvrtá kniha, Žalmy a jeho autorem je Veronika. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

1 komentář u „Žalm 96

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.