Žalm 97

1Hospodin kraluje, raduj se, země,
množství ostrovů ať zajásá!
2Hustý mrak jej obklopuje,
právo a spravedlnost jeho trůn podpírá.
3Předchází jej prudký plamen,
spaluje protivníky kolem dokola!
4Světu svítí jeho blesky,
zem to vidí, chvěje se!
5Hory jak vosk před Hospodinem tají,
před Pánem země veškeré.
6Nebesa vyprávějí o jeho spravedlnosti,
na jeho slávu hledí všechny národy.
7Hanba všem, kdo uctívají bůžky,
těm, kdo se chlubí svými modlami –
všichni bohové se před ním sklánějí!
8Sion se veselí, když to slyší,
judské osady se radují,
Hospodine, díky soudům tvým!
9Vždyť ty, Hospodine, jsi nad vší zemí Nejvyšší,
nad všemi bohy jsi velmi vznešený!
10Milovníci Hospodina, mějte zlo v nenávisti,
život svých věrných on přece ochrání,
vysvobodí je z ruky ničemných!
11Poctivým lidem světlo vychází,
radost je dána upřímným.
12Radujte se v Hospodinu, kdo jste poctiví,
oslavujte památku jeho svatosti!

Příspěvek byl publikován v rubrice Čtvrtá kniha, Žalmy a jeho autorem je Veronika. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.