Žalm 108

1Zpívaný žalm Davidův.
2Mé srdce je, Bože, připraveno,
celou duší chci zpívat a hrát.
3Probuď se konečně, loutno a citero,
ať vzbudím ranní zář!
4Chválit tě, Hospodine, chci mezi lidmi,
chci ti hrát žalmy uprostřed národů:
5Tvá láska sahá výše než k nebi,
tvá věrnost vzhůru k oblakům.
6Zvedni se, Bože, nad nebe,
svou slávou přikryj celou zem!
7Ať jsou zachráněni ti, jež miluješ,
pomoz svou pravicí, vyslyš mě!
8Bůh promluvil ve své svatosti:
„Vítězně Šechem rozdělím,
údolí Sukot si rozměřím.
9Můj je Gileád, můj je Manases,
Efraim je má helma, Juda žezlo mé,
10Moáb za umyvadlo slouží mi,
na Edom sandál odhodím,
nad Filištíny vítězně zakřičím!“
11Kdo mě doprovodí do hrazeného města?
Kdo mě do Edomu povede?
12Kdo jiný než ty, Bože, jenž zavrhls nás,
ty, Bože, jenž s našimi šiky netáhneš?
13Pomoz nám prosím proti nepříteli,
záchrana od člověka je přece nicotná.
14S Bohem však jistě udatně zvítězíme –
on naše nepřátele rozdupá!

Příspěvek byl publikován v rubrice Pátá kniha, Žalmy a jeho autorem je Veronika. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.