Žalm 116

1Miluji Hospodina, protože vyslýchá
můj hlas v mých modlitbách.
2Své ucho ke mně naklání,
ať k němu volám kdykoli.
3Provazy smrti mě obklopily,
hrůzy hrobu mě přepadly,
úzkost a trápení mě přemohly!
4Tehdy jsem vzýval jméno Hospodin:
„Hospodine, prosím, život zachraň mi!“
5Milostivý je Hospodin a spravedlivý,
ano, náš Bůh je soucitný.
6Hospodin chrání prosťáčky –
byl jsem zoufalý a on mě zachránil!
7Znovu odpočívej, duše má,
Hospodin ti dobrodiní prokázal!
8Ty jsi mě zachránil od smrti,
mé oči od slz, nohy od zvrtnutí.
9Před Hospodinem stále chodit smím
na zemi mezi živými!
10Uvěřil jsem, a tak jsem mluvil,
i když mě svíral hrozný žal.
11Tehdy jsem řekl ve svém rozrušení:
„Každý člověk je lhář!“
12Jak se Hospodinu odvděčím
za všechno dobrodiní, jež mi učinil?
13Pozvednu kalich spasení,
uctívat budu jméno Hospodin!
14Své sliby Hospodinu vyplním,
spatří to všechen jeho lid.
15Drahá je v očích Hospodinových
smrt jeho oddaných!
16Hospodine, že jsem tvůj služebník,
ano, tvůj služebník, tvé služebnice syn,
ty jsi mi pouta uvolnil!
17Tobě přinesu oběť vděčnosti,
uctívat budu jméno Hospodin!
18Své sliby Hospodinu vyplním,
spatří to všechen jeho lid
19v Hospodinově domě, na jeho dvoře,
uprostřed tebe, Jeruzaléme!
Haleluja!

Příspěvek byl publikován v rubrice Pátá kniha, Žalmy a jeho autorem je Veronika. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.