Žalm 132

1Poutní píseň.
Pamatuj, Hospodine, na Davida
i na všechno, co podstoupil –
2na to, co Hospodinu přísahal,
když Mocnému Jákobovu složil slib:
3„Jistěže nevejdu do svého domu,
na svoje lůžko nelehnu,
4svým očím nedovolím usnout,
svým víčkům nedám poklesnout,
5dokud nenajdu domov Hospodinu,
příbytek Jákobovu Mocnému.“
6O jeho Truhle jsme v Efratě slyšeli,
nalezli jsme ji v kraji Jearim.
7K jeho příbytku pojďme již,
klaňme se u jeho podnoží!
8„Povstaň, Hospodine, ke svému spočinutí,
společně s Truhlou síly tvé!
9Tví kněží ať jsou spravedlností oblečeni,
tvoji věrní ať jásají!
10Pro Davida, služebníka svého,
neodmítej svého pomazaného!“
11Hospodin Davidovi věrně přísahal
co nechce nikdy odvolat:
„Jeden z tvých vlastních potomků
dosedne po tobě na tvůj trůn.
12Když tvoji synové mou smlouvu zachovají
a má svědectví, jimž je vyučím,
i jejich synové na věky věků
dosednou na tvůj trůn.“
13Hospodin si přece Sion zvolil,
oblíbil si jej za svůj příbytek:
14„Zde je mé spočinutí na věčné věky,
zde budu přebývat, jak toužil jsem!
15Štědře požehnám jeho zásoby,
jeho chudé chlebem nasytím,
16jeho kněží obléknu spasením,
jeho věrní budou jásat radostí!
17Zde nechám vyrůst roh Davidův,
o svíci svého pomazaného se postarám.
18Jeho nepřátele obléknu v hanbu,
na jeho hlavě však zazáří koruna.“

Příspěvek byl publikován v rubrice Pátá kniha, Žalmy a jeho autorem je Veronika. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.