Žalm 140

1Pro předního zpěváka. Žalm Davidův.
2Zachraň mě, Hospodine, od lidí zlých,
braň mě před těmi, kdo páchají násilí!
3Před těmi, kdo v srdci vymýšlejí zlo,
těmi, kdo každý den rozněcují boj.
4Jako had bodají svými jazyky,
zmijí jed skrývají pod svými rty! séla
5Chraň mě, Hospodine, od rukou ničemy,
braň mě před těmi, kdo páchají násilí,
před těmi, kdo chtějí mi nohy podrazit!
6Nadutci na mě nastražili léčku,
upletli na mě síť z provazů,
u cesty položili mnohou nástrahu. séla
7Říkám Hospodinu: Můj Bůh jsi ty.
Vyslyš, Hospodine, moje modlitby!
8Hospodine, Pane, má mocná záchrano,
hlavu mi kryješ, když přijde boj.
9Neplň, Hospodine, tužby ničemů,
jejich zlé plány ať nedojdou úspěchu! séla
10Ti, kdo mě obkličují, hlavy zvedají –
zrádností vlastních rtů ať jsou smeteni!
11Ať na ně prší uhlí řeřavé,
ať padnou do jámy, z níž nikdo nevstane!
12Ať pomlouvači ztratí svůj domov na zemi,
násilníky ať dožene a srazí neštěstí!
13Vím to, že Hospodin hájí chudáky
a že prosadí právo ubohých.
14Jistěže spravedliví tvé jméno oslaví,
před tvojí tváří budou žít poctiví!

Příspěvek byl publikován v rubrice Pátá kniha, Žalmy a jeho autorem je Veronika. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.