Žalm 146

1Haleluja!
Chval Hospodina, duše má!
2Chválit budu Hospodina celý život svůj,
žalmy zpívat svému Bohu, dokud jsem tu!
3Nespoléhejte na mocné –
smrtelník nikoho spasit nemůže.
4Až ztratí dech, vrátí se do země,
jeho úmysly se rozplynou v ten den.
5Blaze tomu, komu Bůh Jákobův pomáhá,
tomu, na Hospodina, svého Boha, spoléhá!
6On přece nebe i zemi učinil
a také moře i všechno v nich.
Navěky věrný zůstává,
7utlačovaným právo zjednává,
dává chléb těm, kdo mají hlad.
Hospodin vězně propouští,
8Hospodin slepým oči otvírá,
Hospodin zvedá sklíčené,
Hospodin miluje poctivé,
9Hospodin chrání příchozí,
podporuje vdovy a sirotky,
cestu ničemných ale podvrací.
10Hospodin bude kralovat navěky,
tvůj Bůh, Sione, po všechna pokolení!
Haleluja!

Příspěvek byl publikován v rubrice Pátá kniha, Žalmy a jeho autorem je Veronika. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.