Žalm 147

I.

1Haleluja!
Jak dobré je zpívat našemu Bohu žalm,
jak je to rozkošné – chvála je líbezná!
2Hospodin Jeruzalém buduje,
shromažďuje rozehnaný Izrael.
3Uzdravuje v srdci ztrápené
a ovazuje jejich zranění.
4On sám určuje počet hvězd
a jménem volá každou z nich.
5Náš Pán je veliký a nesmírně mocný,
jeho moudrost nelze vypočíst!
6Hospodin podporuje ponížené,
ničemy ale k zemi shazuje.
7Zpívejte Hospodinu s vděčností,
našemu Bohu hrajte na citery!
8On halí nebe do oblak
a zemi deštěm zalévá,
aby tráva rostla na horách.
9On dává zvířatům dostatek potravy,
i mladým krkavcům, když k němu volají.
10On neobdivuje sílu koní,
ve svalech siláků nemá zalíbení.
11Hospodinu se líbí ti, kdo jej ctí,
ti, kdo v jeho lásku doufají!

II.

12Oslavuj Hospodina, Jeruzaléme,
chval svého Boha, Sione!
13On zpevňuje závory tvých bran,
žehná tvým dětem ve tvých zdech.
14Působí pokoj ve tvých končinách,
z nejlepší pšenice sytí tě.
15Když na zem svůj rozkaz posílá,
jeho slovo rychle šíří se.
16Sníh jako vlnu prostírá,
jíním sype jako popelem.
17Své kroupy jak drobky rozhazuje,
kdo obstojí, když přijde jeho mráz?
18Když pošle své slovo, všechno taje,
potoky tečou, když větrem zafouká.
19Zjevil své slovo Jákobovi,
své zákony a práva Izraeli dal.
20Žádnému národu to neučinil,
a proto nepoznali jeho pravidla.
Haleluja!

Příspěvek byl publikován v rubrice Pátá kniha, Žalmy a jeho autorem je Veronika. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.