Žalm 149

1Haleluja!
Zpívejte Hospodinu novou píseň,
shromáždění věrných ať chválí jej!
2Raduj se, Izraeli, ze svého Tvůrce,
synové Sionu, nad svým Králem jásejte!
3Jeho jméno chvalte tančením,
hrajte mu na tamburíny a citery!
4Hospodin chová svůj lid v oblibě,
spásou korunuje ubohé!
5Ať věrní v této slávě jásají,
ať si prozpěvují ve svých ložnicích.
6Z plna hrdla ať Boha vyvýší,
dvojsečný meč ať v rukách třímají,
7aby konali pomstu nad pohany,
aby trestali mezi národy,
8jejich krále aby svázali řetězy,
jejich velmože aby sevřeli železy,
9zapsaný rozsudek aby nad nimi vykonali –
to je ctí všech jeho oddaných!
Haleluja!

Příspěvek byl publikován v rubrice Pátá kniha, Žalmy a jeho autorem je Veronika. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.