Římanům, kapitola 12

Údy jednoho těla

1Pro Boží milosrdenství vás vyzývám, bratři, abyste vydávali své životy Bohu jako živou, svatou a příjemnou oběť; to bude vaše pravá bohoslužba. 2Nenechte se formovat tímto světem – raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle – co je dobré, náležité a dokonalé.
3Pro milost, jíž se mi dostalo, říkám každému z vás, ať si o sobě nemyslí více, než by měl. Každý ať smýšlí střízlivě, v souladu s mírou víry, kterou mu Bůh udělil. 4Jako máme v jednom těle mnoho údů, ale všechny údy nemají stejný úkol, 5tak i nás je mnoho, ale v Kristu jsme jedno tělo a jako jednotlivé údy patříme k sobě navzájem. 6Podle milosti, jíž se nám dostalo, máme rozdílné dary: kdo má proroctví, ať je užívá v souladu s vírou; 7kdo má službu, ať slouží; kdo je učitel, ať učí; 8kdo umí povzbuzovat, ať povzbuzuje; kdo rozdává, ať je štědrý; kdo pečuje, ať je pilný; kdo pomáhá potřebným, ať to dělá s radostí.

Přemáhej zlo dobrem

9Láska ať je bez přetvářky. Mějte odpor ke zlu, tíhněte k dobru. 10Milujte se navzájem bratrskou láskou, projevujte si navzájem uctivost. 11V pilnosti buďte vytrvalí, ve službě Pánu horliví, 12v naději radostní, v soužení trpěliví, v modlitbě vytrvalí, 13přispívejte svatým v nouzi, věnujte se pohostinnosti.
14Dobrořečte těm, kdo vás pronásledují – nezlořečte, ale dobrořečte. 15Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. 16Berte na sebe navzájem ohled, nebuďte domýšliví, ale mějte sounáležitost s obyčejnými. Nespoléhejte na vlastní moudrost.
17Nikomu neodplácejte zlo zlem. Ať všichni vidí, že vám jde o dobro. 18Pokud záleží na vás, mějte se všemi lidmi pokoj.19Nemstěte se sami, milovaní, ale dejte místo hněvu – je přece psáno: „Má je pomsta, já zjednám odplatu, praví Hospodin.“20Právě naopak:
„Hladoví-li tvůj nepřítel, dej mu jíst,
a pokud žízní, dej mu pít.
Tím, že to učiníš,
shrneš mu na hlavu žhavé uhlí.“
21Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem.

Příspěvek byl publikován v rubrice Římánům a jeho autorem je Veronika. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.