Filipským, kapitola 2

On zmařil sám sebe

1Je-li v Kristu nějaké povzbuzení, nějaké potěšení lásky, nějaké společenství Ducha, nějaký soucit a milosrdenství,2pak mi prosím udělejte radost: mějte ke všem stejný ohled, stejnou lásku, jednu duši, jednu mysl.3Nikdy se nedejte vést soupeřivostí nebo ješitností, ale raději žijte v pokoře: važte si druhých víc než sebe.4Ať si každý nehledí jen sebe, ale také druhých.
5Smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus Ježíš:
6Ačkoli sdílel Boží podstatu,
na své rovnosti s ním netrval.
7Místo toho se vzdal sám sebe:
přijal podstatu služebníka,
vzal na sebe lidskou podobu.
8Ocitl se v těle jako člověk,
ponížil se a byl poslušný,
a to až k smrti – k smrti na kříži!
9Proto jej Bůh povýšil nade všechno,
jméno nad každé jméno mu daroval,
10aby před jménem Ježíš kleklo každé koleno
na nebi, na zemi i pod zemí

Světla ve světě

11a každý jazyk aby ke slávě Boha Otce vyznal,
že Ježíš Kristus je Pán.
12Proto, moji milovaní, jako jste byli vždycky poslušní, když jsem byl s vámi, buďte mnohem spíše poslušní i teď, když jsem pryč. S posvátnou úctou uvádějte svou spásu ve skutek.13Bůh sám totiž ve vás působí, abyste nejen chtěli, ale i dělali, co se mu líbí!
14Všechno dělejte bez reptání a dohadování,15abyste byli nezkažení a nevinní jako neposkvrněné Boží děti uprostřed pokřiveného a zvráceného pokolení, ve kterém záříte jako světla ve světě.
16Pevně se držte Slova života, abych v Kristův den mohl být hrdý, že můj běh a moje námaha nebyly zbytečné.17Mám-li však svou oběť a službu Bohu, totiž vaši víru, skropit svou krví, raduji se – raduji se s vámi všemi.

Timoteus a Epafrodites

18Stejně tak se radujte i vy – radujte se se mnou.
19Mám v Pánu Ježíši naději, že k vám brzy budu moci poslat Timotea, abych se také já potěšil zprávami o vás.20Nemám nikoho, jako je on, kdo by měl o vás tak opravdovou starost.21Všichni si totiž hledí jen svého, a ne toho, co je Ježíše Krista.22O něm ale víte, jak se osvědčil: pomáhal mi ve službě evangelia jako syn otci.23Doufám, že ho k vám pošlu, jakmile se dozvím, co se mnou bude.24Spoléhám ovšem v Pánu na to, že k vám brzy přijdu i sám.
25Mezitím však pokládám za potřebné poslat k vám Epafrodita, svého bratra, spolupracovníka a spolubojovníka, kterého jste ke mně vyslali, aby se staral o mé potřeby.26Tesknil po vás všech a trápil se, že jste se doslechli o jeho nemoci.27Ano, byl nemocný až na smrt, ale Bůh se nad ním smiloval, a nejen nad ním, ale i nade mnou, abych neměl zármutek na zármutek.28Posílám ho bezodkladně; vám udělá radost, že ho zase uvidíte, a mně se uleví.29Přivítejte ho v Pánu s patřičnou radostí a takových, jako je on, si važte.30Vždyť málem umřel pro Kristovo dílo; dal v sázku vlastní život, aby mi posloužil za vás za všechny.

Příspěvek byl publikován v rubrice Filipským a jeho autorem je Veronika. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

1 komentář u „Filipským, kapitola 2

  1. Velmi mě zaujal a zarazil 3. verš. Pavel nabádá dávat druhé na místo před sebe. To je v pořádku. Ale zároveň Ježíš říká, že máme milovat bližního JAKO sám sebe, ne víc. Celé to chápu tak, že prostě nemáme spadnout ani do jednoho extrému – nepovyšovat se a myslet si, že jsme naddruh, ale ani se neponižovat. Protože jediný, koho se mám bát, je Bůh. A tak to chápu tak, že se mám dávat na nižší místo před druhými když se to týká mých zájmu, odsunout své sobectví, které nikomu nepomůže.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.