Filipským, kapitola 2

On zmařil sám sebe

1Je-li v Kristu nějaké povzbuzení, nějaké potěšení lásky, nějaké společenství Ducha, nějaký soucit a milosrdenství,2pak mi prosím udělejte radost: mějte ke všem stejný ohled, stejnou lásku, jednu duši, jednu mysl.3Nikdy se nedejte vést soupeřivostí nebo ješitností, ale raději žijte v pokoře: važte si druhých víc než sebe.4Ať si každý nehledí jen sebe, ale také druhých.
5Smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus Ježíš:
6Ačkoli sdílel Boží podstatu,
na své rovnosti s ním netrval.
7Místo toho se vzdal sám sebe:
přijal podstatu služebníka,
vzal na sebe lidskou podobu.
8Ocitl se v těle jako člověk,
ponížil se a byl poslušný,
a to až k smrti – k smrti na kříži!
9Proto jej Bůh povýšil nade všechno,
jméno nad každé jméno mu daroval,
10aby před jménem Ježíš kleklo každé koleno
na nebi, na zemi i pod zemí

Světla ve světě

11a každý jazyk aby ke slávě Boha Otce vyznal,
že Ježíš Kristus je Pán.
12Proto, moji milovaní, jako jste byli vždycky poslušní, když jsem byl s vámi, buďte mnohem spíše poslušní i teď, když jsem pryč. S posvátnou úctou uvádějte svou spásu ve skutek.13Bůh sám totiž ve vás působí, abyste nejen chtěli, ale i dělali, co se mu líbí!
14Všechno dělejte bez reptání a dohadování,15abyste byli nezkažení a nevinní jako neposkvrněné Boží děti uprostřed pokřiveného a zvráceného pokolení, ve kterém záříte jako světla ve světě.
16Pevně se držte Slova života, abych v Kristův den mohl být hrdý, že můj běh a moje námaha nebyly zbytečné.17Mám-li však svou oběť a službu Bohu, totiž vaši víru, skropit svou krví, raduji se – raduji se s vámi všemi.

Timoteus a Epafrodites

18Stejně tak se radujte i vy – radujte se se mnou.
19Mám v Pánu Ježíši naději, že k vám brzy budu moci poslat Timotea, abych se také já potěšil zprávami o vás.20Nemám nikoho, jako je on, kdo by měl o vás tak opravdovou starost.21Všichni si totiž hledí jen svého, a ne toho, co je Ježíše Krista.22O něm ale víte, jak se osvědčil: pomáhal mi ve službě evangelia jako syn otci.23Doufám, že ho k vám pošlu, jakmile se dozvím, co se mnou bude.24Spoléhám ovšem v Pánu na to, že k vám brzy přijdu i sám.
25Mezitím však pokládám za potřebné poslat k vám Epafrodita, svého bratra, spolupracovníka a spolubojovníka, kterého jste ke mně vyslali, aby se staral o mé potřeby.26Tesknil po vás všech a trápil se, že jste se doslechli o jeho nemoci.27Ano, byl nemocný až na smrt, ale Bůh se nad ním smiloval, a nejen nad ním, ale i nade mnou, abych neměl zármutek na zármutek.28Posílám ho bezodkladně; vám udělá radost, že ho zase uvidíte, a mně se uleví.29Přivítejte ho v Pánu s patřičnou radostí a takových, jako je on, si važte.30Vždyť málem umřel pro Kristovo dílo; dal v sázku vlastní život, aby mi posloužil za vás za všechny.

Příspěvek byl publikován v rubrice Filipským a jeho autorem je Veronika. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

1 komentář u „Filipským, kapitola 2

  1. Velmi mě zaujal a zarazil 3. verš. Pavel nabádá dávat druhé na místo před sebe. To je v pořádku. Ale zároveň Ježíš říká, že máme milovat bližního JAKO sám sebe, ne víc. Celé to chápu tak, že prostě nemáme spadnout ani do jednoho extrému – nepovyšovat se a myslet si, že jsme naddruh, ale ani se neponižovat. Protože jediný, koho se mám bát, je Bůh. A tak to chápu tak, že se mám dávat na nižší místo před druhými když se to týká mých zájmu, odsunout své sobectví, které nikomu nepomůže.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.