Amos, kapitola 2

1Toto praví Hospodin:
Moáb hřešil trojnásob,
čtyřnásob – už toho mám dost!
Za to, že kosti edomského krále
spálili na prášek,
2sešlu na Moába oheň,
aby pohltil keriotské paláce.
Moáb zahyne uprostřed vřavy,
válečného křiku a troubení.
3Odstraním z jeho středu soudce,
všechny jeho velmože pobiji spolu s ním,
praví Hospodin.
4Toto praví Hospodin:
Juda hřešil trojnásob,
čtyřnásob – už toho mám dost!
Za to, že Hospodinův zákon zavrhli
a neřídili se jeho pravidly,
že se dali svést svými podvody,
za kterými už jejich předci šli,
5za to sešlu na Judu oheň,
aby pohltil jeruzalémské paláce.

Hřích Izraele

6Toto praví Hospodin:
Izrael hřešil trojnásob,
čtyřnásob – už toho mám dost!
Nevinné prodávají za peníz
a ubohé za dva sandály.
7Chudé zašlapávají do země
a ponížené krátí na právech.
Za nevěstkou chodí otec i syn,
aby mé svaté jméno prznili.
8Při kdejakém oltáři
se na zabavených pláštích válejí
a v chrámě svého boha
pijí víno vybrané na pokutách.
9Já jsem před nimi Emorejce porazil,
ač byli jako cedry vysocí
a jako duby mohutní.
Zničil jsem je shora od koruny
až dolů po kořeny.
10Já jsem vás vyvedl z Egypta
a čtyřicet let po poušti vedl vás,
aby vám emorejská země připadla.
11Z vašich synů jsem probouzel proroky
a z vašich mladíků nazíry.
Copak to tak není, Izraelci?
praví Hospodin.
12Vy jste však nazíry napájeli vínem,
prorokům jste přikazovali: „Neprorokujte!“
13Hle, já vás k zemi přitlačím
jako těžký vůz plný obilí.
14Běžec nebude mít kam utéct,
silákovi síla nezbude,
hrdina nezachrání se.
15Neobstojí ani lukostřelec,
rychlonohý posel neunikne,
jezdec na koni nezachrání se.
16Nejstatečnější hrdina
v ten den bude nahý utíkat,
praví Hospodin.

Příspěvek byl publikován v rubrice Amos a jeho autorem je Veronika. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.