Jonáš, kapitola 2

V břiše ryby

1Hospodin však zařídil, aby Jonáše spolkla jedna veliká ryba, a Jonáš v jejím břiše strávil tři dny a tři noci. 2V břiše té ryby se Jonáš modlil k Hospodinu, svému Bohu, 3a řekl toto:
„Volal jsem ve své úzkosti
k Hospodinu, ať mi odpoví.
Křičel jsem z útrob záhrobí,
abys vyslyšel mé volání.
4Uvrhl jsi mě do hlubin,
doprostřed moře mě strhl vír.
Pohřben jsem tvými příboji,
zavalen tvými vlnami.
5Myslel jsem, že jsem odehnán,
že na mě nespočineš očima.
Jak bych se ještě mohl podívat
na tvůj svatý chrám?
6Voda mě obklopila ze všech stran,
kolem dokola je hlubina,
má hlava tone v chaluhách.
7Ke kořenům hor se propadám,
závora země za mnou navždy zapadla.
Tys mě však z propasti vyzvedl,
Hospodine, Bože můj!
8Když už mě život opouštěl,
na Hospodina jsem se rozpomněl.
Má modlitba k tobě dolehla,
našla tvůj svatý chrám.
9Ti, kdo marné nicotnosti ctí,
sami se zbavují věrnosti.
10Já ti však s vděčným voláním
přinášet budu oběti.
Co slíbil jsem, to vyplním.
U Hospodina je spasení!“
11Hospodin pak té rybě přikázal, ať Jonáše vyvrhne na pevninu.

Příspěvek byl publikován v rubrice Jonáš a jeho autorem je Veronika. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.