Nahum, kapitola 1

1Ortel nad Ninive. Kniha vidění Nahuma z Elkoše.

Žárlivý mstitel

2Žárlivý Bůh a mstitel je Hospodin,
Hospodin se mstí, a to zuřivě!
Hospodin se mstí na protivnících svých,
ke svým nepřátelům chová hněv.
3Hospodin je trpělivý, však velmi mocný –
neopomíjí trest!
Jeho cesta vede bouří a vichřicí,
mraky jsou prach od jeho kroků.
4Okřikne moře, a to se vysuší,
vysuší i každou řeku.
Bášan i Karmel pak uvadají,
vadne i kvítí Libanonu.
5Hory se před ním chvějí,
rozpadají se pahorky.
Před jeho tváří se zmítá země,
svět i všichni, kdo bydlí v něm.
6Kdo obstojí před jeho hněvem?
Kdo snese žár jeho zuření?
Jak plamen šlehá jeho vztek,
skály se před ním drolí na kusy!
7Hospodin je dobrý,
útočištěm je v den soužení,
zná se k těm, kdo v něj doufají.
8S Ninive ale skoncuje
v nezadržitelné záplavě;
své nepřátele do tmy zažene!
9Co si to o Hospodinu myslíte?
On udělá rázný konec,
protivník už se nezvedne!
10Budou zapleteni v trní,
svým vínem budou zpití,
zhltnuti budou jak suché plevy.
11Z tebe, Ninive, vyšel ten,
jenž o Hospodinu smýšlí zle
a spřádá plány zločinné!
12Tak praví Hospodin:
„I když mají klid a jsou tak početní,
přece vymizí, až budou skoseni.
I když jsem tě, Judo, pokořil,
nepokořím tě nikdy víc.
13Jeho jho na tobě teď rozlomím
a roztrhnu tvé okovy.“
14O tobě, Ninive, pak velí Hospodin:
„Tvé jméno neponesou žádní potomci!
Z chrámu tvých bohů vyhladím
tesané modly i odlitky.
Chystám ti hrob. Jsi hanebný!“

Příspěvek byl publikován v rubrice Nahum a jeho autorem je Veronika. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.