Genesis, kapitola 40

Číšník a pekař

1Po nějaké době se číšník a pekař egyptského krále prohřešili proti svému pánu, králi Egypta. 2Farao se rozhněval na oba své dvořany – na vrchního číšníka i na vrchního pekaře – 3a dal je do vězení v domě velitele stráže, na stejné místo v žaláři, kde byl vězněn Josef. 4Velitel stráže je svěřil do Josefovy péče.
Když už byli ve vězení dlouho, 5oba dva – číšník i pekař egyptského krále, kteří byli uvězněni v žaláři – měli sen. Každý měl téže noci svůj sen, každý s vlastním významem.
6Když k nim Josef ráno přišel, pohlédl na ně a hle, byli smutní. 7Zeptal se tedy faraonových dvořanů uvězněných spolu s ním v domě jeho pána: „Proč se dnes tváříte tak nešťastně?“
8Odpověděli mu: „Měli jsme sen a není tu, kdo by ho vyložil.“
Josef jim řekl: „Nepatří snad výklady Bohu? Prosím, vyprávějte mi je.“
9Vrchní číšník tedy Josefovi vyprávěl svůj sen: „Hle, ve snu jsem před sebou viděl vinný keř 10a na něm tři výhonky. Na keři vyrazily pupeny, potom květy a nakonec zralé hrozny. 11Měl jsem v ruce faraonův pohár, a tak jsem ty hrozny trhal a vymačkával je do faraonova poháru. Pak jsem ten pohár podal faraonovi.“
12Josef mu řekl: „Toto je výklad toho snu: Ty tři výhonky jsou tři dny. 13Už za tři dny tě farao předvolá a vrátí ti tvůj úřad. Budeš faraonovi podávat pohár, jako jsi to dělával, když jsi býval jeho číšníkem. 14Až se ti však povede dobře, pamatuj na mě. Prokaž mi prosím laskavost, aby ses o mně zmínil faraonovi a dostal mě odsud ven. 15Byl jsem sprostě unesen ze země Hebrejů a ani zde jsem neudělal nic, za co bych měl být vsazen do jámy!“
16Když vrchní pekař viděl, jak dobrý to byl výklad, řekl Josefovi: „I já jsem měl sen. Hle, měl jsem na hlavě tři proutěné košíky. 17V tom, který byl navrchu, bylo nejrůznější pečivo připravené pro faraona, ale ptáci mi je z košíku na hlavě klovali.“
18Josef odpověděl: „Toto je výklad toho snu: Ty tři koše jsou tři dny. 19Už za tři dny tě farao připraví o hlavu – pověsí tě na kůl a ptáci z tebe budou klovat maso!“
20Třetího dne pak měl farao narozeniny a vystrojil všem svým služebníkům hostinu. Tehdy před očima svých služebníků předvolal vrchního číšníka i vrchního pekaře. 21Vrchnímu číšníkovi vrátil jeho úřad, takže znovu podával pohár faraonovi, 22ale vrchního pekaře dal pověsit na kůl, jak jim to Josef vyložil.
23Vrchní číšník ale na Josefa nepamatoval. Úplně na něj zapomněl.

Příspěvek byl publikován v rubrice Genesis a jeho autorem je Veronika. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.